Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

มีไฟแต่ไฟแสดงผลไม่สว่าง

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 11/09/2016

 อาการ

ถึงแม้ว่าคุณจะเปิดเครื่องแล้วคุณไม่เห็นไฟบนหน้าเครื่อง

ไม่สามารถกดเปิดจากรีโมทได้


สถานที่ตั้งของตัวบ่งชี้ไฟอาจแตกต่างไปตามรุ่นและ LG โลโก้หรือไฟ LED สีแดงปรากฏในมุมขวาตรงกลางหรือด้านล่างของหน้าจอ

 การแก้ไข

ถ้าการเชื่อมต่อสายไฟและไฟ AC เป็น ok, ตรวจสอบการตั้งค่าดังต่อไปนี้

มันอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญในบางรุ่น


[Menu] → [SETTINGS] → [OPTION] → [Power Indicator] → [Standby Light] : On

<span style='color: black; font-family: "맑은 고딕"; font-size: 10pt; language: en-US; mso-ascii-font-family: "맑은 고딕"; mso-fareast-font-family: "맑은 고딕"; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;'>


Smart TV ‘12~13


[Home] or [Smart][SETTINGS][OPTION][LG Logo Light][On]


</span>บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500