Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

ภาพไม่ชัด

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 11/10/2016

ภาพไม่ชัด


อาการ

ภาพเบลอ


การแก้ไข


[ตรวจสอบอย่างไร]


ตรวจสอบสภาพการเชื่อมต่อของเสาอากาศ / เคเบิ้ลทีวี / CATV

<span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;"> </span>

ตรวจสอบการเล่นของอุปกรณ์ภายนอก (วิดีโอ, DVD, set-top box, ฯลฯ )

ตรวจสอบอาการนี้กับทีวีเครื่องอื่นที่อยู่ในหสถานที่นั้น (มันจะเป็นปัญหาผลิตภัณฑ์ แต่สัญญาณจากบริษัทเคเบิลทีวีก็จำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบ.)


บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500