Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

หลอดไฟสถานะบอกสแตนบาย์ไม่ขึ้น

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 11/10/2016

 อาการ

ถึงแม้ว่าเปิดเครื่องแล้วก็ไม่เห็นหลอดไฟแสดงผล

ถึงแม้ว่าเปิดด้วยรีโมท์แล้วก็ตาม

สถานที่ตั้งของตัวบ่งชี้ไฟอาจแตกต่างไปตามรุ่นและ LG โลโก้หรือไฟ LED สีแดงปรากฏในมุมขวาตรงกลางหรือด้านล่างของหน้าจอ

 การแก้ไข

If the power cable connection and AC power is ok, check the Settings as below.

ตัวเครื่องเมนูอาจแตกต่างกันไป


[Menu] → [SETTINGS] → [OPTION] → [Power Indicator] → [Standby Light] : On


<span style='color: black; font-family: "맑은 고딕"; font-size: 10pt; language: en-US; mso-ascii-font-family: "맑은 고딕"; mso-fareast-font-family: "맑은 고딕"; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast;'>


Smart TV ‘12~13


[Home] or [Smart][SETTINGS][OPTION][LG Logo Light][On]


</span>บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500