Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

ไม่มีคำบรรยายขึ้นกรณีรับชมจาก USB

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 11/10/2016

อาการ

คำบรรยายใต้ภาพไม่ปรากฏขึ้นเมื่อดูวิดีโอผ่าน USB

การแก้ไข

1. ตรวจสอบว่าไฟล์วิดีโอและไฟล์คำบรรยายที่มีอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกัน
2. ตรวจสอบว่ามีชื่อแฟ้มเดียวกัน
       เช่น) ไฟล์วิดีโอ:. LGTV.AVI ไฟล์คำอธิบายภาพ: LGTV.SMI
3. หากชื่อไฟล์ยาวเกินไปทำให้สั้นลง
   

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500