Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

ภาพไม่ชัด

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 11/10/2016


 การแก้ไข

ภาพอาจจะไม่ชัดเจนเนื่องจากโหมดภาพหรือการตั้งค่าโหมดประหยัดพลังงาน
ในกรณีนี้ปรับโหมดภาพและตรวจสอบว่ามันชัดเจนขึ้นหรือไม่ ?


ตรวจสอบเสาอากาศ / กระจายเสียงแบบใช้สายเชื่อมต่อ / CATV
ตรวจสอบคุณภาพของภาพและความละเอียดของอุปกรณ์ต่อพ่วง (วิดีโอ, DVD, Set-top box, ฯลฯ )
- เลือก 1080i หรือ 1080p ความละเอียดของอุปกรณ์ต่อพ่วง
- เชื่อมต่อผ่านสาย HDMI หรือตัวแทนที่จ่ายระบบภาพ


※หากคุณเชื่อมต่อผ่านคอมโพสิต (สีเหลือง, สีแดง, สีขาว) ก็จะทำให้ความละเอียดต่ำและภาพไม่ชัดเจน

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500