Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

ไม่มีเสียงเมื่อเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย HDMI

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 12/19/2016

ไม่มีเสียงเมื่อเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย HDMI


 อาการ

ไม่มีเสียงเมื่อเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย HDMI

 

 สาเหตุ

เมื่อเชื่อมต่อทีวีกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านช่องต่อ HDMI ถ้าเสียงออกมาจากลำโพงเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะต้องตั้งค่าบน Control Panel ของ Windows


การแก้ไข


ตรวจสอบ control panel ของคอมพิวเตอร์ของคุณ ว่ามี sound/audio device หรือไม่

- ตรวจสอบการเชื่อมต่อ HDMI หรือสาย HDMI ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับภาพ

1.เลือกเสียงที่ Control Panel ของ Windows

2.เลือกโทรทัศน์ LG หมู่อุปกรณ์การเล่นและคลิกขวาเพื่อตั้งค่าอุปกรณ์พื้นฐาน

3.หากโทรทัศน์ LG ไม่สามารถพบได้ในรายการ,  สอบถาม บริษัท ผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการติดตั้งไดร์เวอร์

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500