Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

TV มีความร้อน.

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 12/19/2016

TV มีความร้อน.


 อาการ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดสร้างความร้อนเนื่องจากการทำงานในวงจรและโดยแาจมีการทำงานที่แตกต่างกัน

- LCD TV

แสงสว่างจากหลอดไฟ มันจะควบคุมปริมาณการผ่านของแสงที่จะเกิดสี เมื่อความร้อนจากแสงมารวมกับความร้อนจากอุปกรณ์ภายใน มันจึงมีการปล่อยความร้อนออกมาบ้าง.

LED TV

เมื่อ LED ถูกใช้เป็นแหล่งส่องสว่างสำหรับ LCD TV, มันจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

① ประเภทโดยตรง : จัดเรียง LED อย่างหนาแน่นมรนูปแบบตารางหมากรุกทั่วหน้าจอทีวี.

ประเภทขอบ : จัดเรียง LED บนขอบของจอทีวี.


 


บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500