Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

สีเข้มจัด

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 12/19/2016

สีเข้มจัด.


อาการ

ความสว่าง  ความคมชัดและแสงพื้นหลัง ที่มีการตั้งค่าไว้สูง, เมื่อคุณเปิดเครื่อง
ดังนั้นคุณอาจจะรู้สึกสีอยู่เข้มเกินไปสำหรับคุณ ถ้าโหมดภาพถูกตั้งค่าเป็นสดใสก็จะแสดงสีเข้ม

คุณสามารถเลือกโหมดที่คุณต้องการในโหมดภาพ

โหมดความแตกต่างภาพ จะถูกเลือกขึ้นอยู่กับสัญญาณดิจิตอล/อนาล็อก, อินพุตภายนอกหรือ component ดังนั้นคุณจะต้องตั้งมัน (ความสว่าง / ความละเอียด) สอดคล้องกับโหมดอินพุท

※ ขั้นตอนการตั้งค่า อาจแตกต่างตามรุ่นสินค้า.


การแก้ไข

Non-Smart TV

MENUPICTUREPicture ModeStandard

ถ้ามันยังคงลึกหรือมืดภายใต้โหมดมาตรฐาน,  ปรับ "ความหนาแน่นของสี"

<span style='color: black; font-family: "맑은 고딕"; font-size: 10pt; language: ko; mso-ascii-font-family: "맑은 고딕"; mso-fareast-font-family: "맑은 고딕"; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast;'>


[SMART][SETTINGS][PICTURE][Picture Mode][Standard]


ถ้ามันยังคงลึกหรือมืดภายใต้โหมดมาตรฐาน,  ปรับ "ความหนาแน่นของสี"
</span>บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500