Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

เปลี่ยนช่องช้า

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 12/19/2016

เปลี่ยนช่องช้า


อาการ

เมื่อเปลี่ยนช่อง , ภาพจะล่าช้า


วิธีการแก้ไข

1. เมื่อได้รับกระจายเสียงแบบดิจิตอล โดยขั้วเสาอากาศ  , หน้าจอสีดำปรากฏขึ้น ในช่วงเวลาสั้น (1 ~ 2 วินาที ) ที่มีการเปลี่ยนช่อง

ขึ้นอยู่กับสภาพการรับสัญญาณ (ความแรงของสัญญาณ) การหน่วงจะใช้เวลานาน

2. เมื่อใช้ set-top box ( เคเบิ้ล , อินเทอร์เน็ตทีวี , ดาวเทียม , ฯลฯ ) , ช่องที่เปลี่ยนอาจจะล่าช้าออกไป เนื่องจากภาครับของ set-top box.

สำหรับกรณีนี้ ให้ติดต่อสมัครเป็นสมาชิก บริษัทเคเบิล

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500