Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

ภาพกวนและหยุดเป็นระยะ ๆ

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 12/19/2016

ภาพกวนและหยุดเป็นระยะ ๆ


 อาการ

ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ หากเงื่อนไขการรับสัญญาณของเสาอากาศที่ไม่นิ่ง หรือ การรับ / การทำงานของ set-top box บกพร่อง


วิธีการแก้ไข

ตรวจสอบการเชื่อมต่อและการรับของเสาอากาศ / เคเบิ้ลทีวี

ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ภายนอก ( วิดีโอ , ดีวีดี ,  set-top box ... )


บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500