Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

ไม่มีเสียง ในระบบเสียงดิจิตอล

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 12/19/2016

ไม่มีเสียง ในระบบเสียงดิจิตอล


อาการ

ไม่มีเสียงของสัญญาณดิจิตอล


วิธีการแก้ไข

ตรวจสอบว่า มีหลายเสียงจะถูกตั้งค่าเป็น ‘ Korean ’.


[ วิธีการตรวจสอบ ]

Q.MENU  Multi Audio → เลือก “ English "
   
- ในกรณีที่ไม่มีเสียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสัญญาณอนะล็อก ให้ติดต่อสอบถามไปยังบริษัทที่เกี่ยวกับสาย


บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500