Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

( E400 ) เปิดเครื่องไม่ได้ขณะที่เริ่มชาร์จ (Pre charging mode)

  • ระบบไฟ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • โทรศัพท์มือถือ
  • อัปเดตล่าสุด 08/22/2014

1. โหมดการชาร์จ (Charging modes )

  - โหมดปกติ : การชาร์จเมื่อแบตเตอรี่ต่ำจะชาร์จอยู่โหมดชาร์จเร็ว (ที่ระดับกระแสต่ำกว่า700mA)

  - โหมดความเร็วต่ำ(Pre charging) : การชาร์จเมื่อแบตเตอรี่มีกระแสต่ำกว่า 50mA

      ตัวเครื่องจะไม่สามารถเปิดได้แม้ในขณะชาร์จอยู่  หน้าจอจะถูกเปิดขึ้นมาได้ต่อเมื่ออยู่ในโหมด

      การชาร์จ ปกติ ที่ระดับแรงดัน 3.6 V หรือหลังจากเริ่มชาร์จ 10 นาที

 

2. เบื้องหลัง:

  - โหมดความเร็วต่ำ(pre charging) ถูกประยุกต์ใช้ เพื่อให้แบตเตอรี่ถูกใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพที่

กระแส1500 mAและเพื่อให้เหมาะสมกัน chips คุณภาพสูง

 

 

3. ปัญหา

 ขณะที่เครื่องปิดการทำงานเนื่องจากแบตเตอรี่หมด ตัวเครื่องจะไม่สามารถเปิดได้ และจะต้องรอประมาณ

10 นาที จึงจะมีการโชว์สถานะการชาร์จที่หน้าจอแสดงผล

 

 

4.แนวทางแก้ไขปัญหา

 

แนะนำให้เข้าใจถึง หลักการทำงานดังกล่าวข้างต้น เพื่อไม่ให้เข้าใจผิดว่าเครื่องเสีย

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500