Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

P936_อะไรเป็นสาเหตุทำให้ LTE ค่อยๆลดลง ?

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • โทรศัพท์มือถือ
  • อัปเดตล่าสุด 08/22/2014

P936_อะไรเป็นสาเหตุทำให้ LTE สัญญาณค่อยๆมีระดับความแรงลดลง ?

 

แนวความคิด เครื่องส่ง ในระบบ 4G เป็นการรับส่งระหว่าง หน่วย Application service และผู้ให้บริการแบบอินเตอร์เน็ตไรสาย

                  ตามรูป Block Diagram

ปัญหาการ ช้าหรือความแรงของสัญญาณที่ลดลง

การแก้ไข 1. ทำการเชือมต่อ LTE กับเคลือค่ายไร้สาย ในระบบอินเตอร์เน็ตเมื่อสัญญาณที่ใช้อยู่มีระดับความแรงลดลงมาก

              2. เมื่อระดับความเร็วของสัญญาณลดลงเปรียบเทียบกับความแรงของสัญญาณสูงสุด

 

 

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500