Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

P936_อะไรเป็นฟังค์ชั่นใหม่ของ USB ?

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • โทรศัพท์มือถือ
  • อัปเดตล่าสุด 08/22/2014

P936_อะไรเป็นฟังค์ชั่นใหม่ของ USB ?

 

แนวความคิด ลูกค้ามีการใช้งานที่หลากหลายในการเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์

 

เราสามารถ ที่จะกำหนดการเชื่อมต่อโทรศัพท์ กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้ว่า จะให้เป็น

-  การชาร์ท แบตเตอรี่

-  การเชื่อมต่อเป็นที่เก็บข้อมูล

-  การเชื่อมต่อแบบใช้โปรแกรมในคอมพิวเตอร์

-  การเชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบ USB port

 

 

 

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500