Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

P936_ค้นหาสัญญาณ 3G หรือ 2G?

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • โทรศัพท์มือถือ
  • อัปเดตล่าสุด 07/22/2015       ทำไมต้องค้นหาสัญญาณ 3G หรือ 2G.

 

แนวความคิด : เนื่องจากตัวแทนผู้ให้จำหน่ายระบบ 3G อาจไม่ได้ครอบคุมทั่วพื้นที่บางตำแหน่งจึงได้ให้บริการในระบบ 2G


และเปลี่ยนมาเป็นระบบ 3G กรณีพบว่าสามารถให้บริการได้


แนวทางการแก้ไข : เมื่อปัญหาเครือข่ายการป้องกันข้อมูลปกติให้บริการในแอลทีอีซึ่งเป็นเงื่อนไขพิเศษหน่วยลดการสิ้นเปลืองแบตเตอรี่


สำหรับบางช่วงเวลาโดยการแปลงเป็นเครือข่าย 3G ในความยินดีที่ให้บริการข้อมูล

 

 

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500