Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

(E400) ลืม Forgotten Pattern หรือ PIN Number

  • ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • โทรศัพท์มือถือ
  • อัปเดตล่าสุด 08/22/2014

หัวข้อ: ลืม Forgotten Pattern หรือ PIN Number

    แนวคิด : นี่เป็นการแนะนำลูกค้าเมื่อใช้โทรศัพท์แล้วลืม Pattern หรือ PIN number

 

    ปัญหา : ลูกค้าลืม  Pattern หรือ PIN number ทำให้ไม่สามารถใช้งานโทรศัพท์ได้

 

    แนวทางการแก้ไขปัญหา :

    1. ลืม pattern

        - ถ้าลืมให้ใส่ gmail account ตามขั้นตอนดังรูป

    2. ลืม PIN number หรือ pattern และไม่สามารถใส่ gmail account ได้

        - ให้ทำการ Factory reset ตามขั้นตอนดังนี้

            กด Power key + Volume key + Home key

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500