Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

(E400) วิธีการ add Email account

  • การแก้ปัญหาอีเมล์และแอคเคาร์ท
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • โทรศัพท์มือถือ
  • อัปเดตล่าสุด 08/22/2014

หัวข้อ: วิธีการ add Email account

    แนวคิด : ลูกค้าสามารถ add Email account ส่วนตัวได้ด้วย Email application

 

    ปัญหา : แนวทางในการ add Email account

 

    แนวทางการแก้ไขปัญหา :

    1. แนะนำลูกค้าให้ทำตามขั้นตอนดังรูป

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500