Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

(E400) วิธีการปิด app ที่ทำงานอยู่

  • แอปพริเคชั่น
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • โทรศัพท์มือถือ
  • อัปเดตล่าสุด 08/22/2014

หัวข้อ : วิธีการปิด app ที่ทำงานอยู่

    แนวคิด : ลูกค้าสามารถประหยัดการใช้พลังงานแบตเตอรี่ได้ด้วยการปิด app ที่ทำงานอยู่

 

    ปัญหา : ถ้ามี app จำนวนมากทำงานอยู่ จะทำให้ประสิทธิการทำงานของตัวเครื่องต่ำลง

 

    แนวทางการแก้ไขปัญหา : ให้แนะนำลูกค้าตามขั้นตอนดังรูป

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500