Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

การประหยัดพลังงานด้วย map live wallpaper

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • โทรศัพท์มือถือ
  • อัปเดตล่าสุด 08/22/2014

การประหยัดพลังงานด้วย map live wallpaper

 

คำแนะนำในการตั้งค่า Map live wallpaper

- แนะนำให้ลูกค้ารู้จักการใช้งาน map live wallpaper

 

    จะช่วยประหยัดพลังงานได้ ถ้าลุกค้า ตั้งค่าเพื่อใช้งาน map live wallpaper ด้วยการใช้แอพปลิเคชั่น Google GMS Maps ให้เป็น

background เพื่อใช้ค้นหาตำแหน่งที่ตั้ง ผ่าน sleep mode

 

    ทาง LG จะไม่สามารถปรับเปลี่ยน แอพปลิเคชั่น Google GMS Maps (จะถูกปรับเปลี่ยนได้ด้วย Google เท่านั้น)

 

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500