Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

เกี่ยวกับการสิ้นเปลืองพลังงานโดยแอปพลิเคชั่น

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • โทรศัพท์มือถือ
  • อัปเดตล่าสุด 08/22/2014

เกี่ยวกับการสิ้นเปลืองพลังงานโดยแอปพลิเคชั่น

 

แอปพลิเคชั่นที่ใช้พลังงานเกินกว่าปกติ

        - การตรวจสอบแอปพลิเคชั่นที่ติดตั้ง

            เมื่อลูกค้าสอบถามเกี่ยวกับการสิ้นเปลืองพลังงาน, CIC ต้องตรวจสอบแอปพลิเคชั่นที่ติดตั้งในเครื่อง 
            นั้นสามารถนำไปสู่การใช้พลังงานเกินกว่าปกติ

        - แนะนำลบแอปพลิเคชั่นออก

            ตั้งค่า > แอปพลิเคชั่น > ดาวโหลดแล้ว > เลือกแอปพลิเคชั่น > ถอนการติดตั้ง

      

แอปพลิเคชั่นที่ใช้พลังงานสูง

วิธีแก้ไข

Skype                        

แนะนำผู้ใช้ติดตั้งแอปพลิเคชั่น "Stop Skype"            

เมื่อจบการใช้งาน Skype, ให้ใช้ Stop Skype

Keep WiFi                  

แนะนำผู้ใช้ถอนการติดตั้งแอปพลิเคชั่น

PowerAmp                 

แนะนำผู้ใช้ถอนการติดตั้งแอปพลิเคชั่น

TIKL                         

แนะนำผู้ใช้ถอนการติดตั้งแอปพลิเคชั่น

Battey graph            

แนะนำผู้ใช้ถอนการติดตั้งแอปพลิเคชั่น

 

 

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500