Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

P880 การเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ผิดพลาด

  • การเชื่อมต่อ และอินเทอร์เน็ต
  • WiFI
  • การแก้ไขปัญหา
  • โทรศัพท์มือถือ
  • อัปเดตล่าสุด 05/11/2016


ารเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่บกพร่อง เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ  ให้ตรวจสอบตามขั้นตอนดังต่อไปนี้


      1. ตรวจสอบว่า Wi-Fi ถูกเปิดใช้สวิทช์ใช้งานอยู่หรือไม่ (รูปที่ 1)


 


      2. ตรวจสอบการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Wi-Fi อื่นๆที่มองเห็น ว่ามีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Wi-Fi ใดๆ อยู่หรือไม่ (รูปที่ 2 )
      1) ถ้าอุปกรณ์ Wi-Fi นั้นไม่มีการล๊อครหัส เราจะสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นั้นได้ทันที

3. เมื่อเกิดปัญหาในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Wi-Fi ตัวนั้นๆ

 

      1) ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสความปลอดภัย ที่ป้อนเข้าไป (รูปที่ 3)


 

         2) หากอุปกรณ์ Wi-Fi นั้น มีการเปลียนรหัส ให้เลือกไปที่ "Forget", โดยกดที่ "Option key > ปุ่ม Scan" 

             จากนั้นจะมีการ update รายชื่ออุปกรณ์ เมื่อพบอุปกรณ์แล้วให้ทดลองเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง


         3) เมื่อการเชือ่มต่อเสร็จสิ้นจะสามารถตรวจสอบได้บนหน้าจอ


                                        


ไฟล์ที่แนบมา

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500