Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

การเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยสายเคเบิ้ล USB

  • การโอนถ่ายไฟล์และมีเดีย
  • เชื่อมต่อเพลงผ่าน Zune/Windows Media
  • การดำเนินการ
  • โทรศัพท์มือถือ
  • อัปเดตล่าสุด 02/19/2015

การเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยสายเคเบิ้ล USB

 

    การเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยสายเคเบิ้ล USB

สามารถใช้ประโยชน์ในการโอนถ่ายข้อมูล และการซิงโครไนซ์ ได้ดังนี้

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500