Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

G4 ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ LG PC suite ได้

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การติดตั้ง
  • โทรศัพท์มือถือ
  • อัปเดตล่าสุด 06/26/2015

 

G4 ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ LG PC suite ได้

 

 

Symptom อาการ

 

          ■ โทรศัพท์ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ LG PC suite ได้

 

 

Cause สาเหตุ

     

          ถ้าโหมด USB PC connection mode ไม่ถูกเลือกไว้ที่ Media device(MTP) จะทำให้ไม่สามารถใช้งาน LG PC Suite ได้

 

 

How to fix วิธีแก้ไข

 

             Media Device MTP

 

            1. เลือกโหมด  MTP
            2. เปิด  PC Suite
            3. ตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่าง  PC Suite กับโทรศัพท์

 

 

 

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500