Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

[LG G4]Smart Share คืออะไร? (Audio Share)

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การดำเนินการ
  • โทรศัพท์มือถือ
  • อัปเดตล่าสุด 06/11/2015

Smart Share คืออะไร? (Audio Share)

 

Function วิธีใช้

 

             1. ถ้า Smart Share ใน LG music / video app เปิดใช้งาน จะเป็นการแชร์เพลงและวีดีโอไฟล์ให้กับโทรศัพท์ตัวอื่นๆ

             How smart share works

                  

 

 

 

 

                2. การเปิดให้โทรศัพท์ตัวอื่น ที่อยู่ใกล้ๆ สามารถเชื่อมต่อขอไฟล์เสียงได้

                    ให้ไปที่ Bluetooth Settings > Ready to connect > Anyone

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500