Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

[MC] แบตเตอรี่และการดูแลรักษา

  • ระบบไฟ
  • ระยะเวลาแบตเทอรี่
  • การแก้ไขปัญหา
  • โทรศัพท์มือถือ
  • อัปเดตล่าสุด 07/09/2015

แบตเตอรี่และการดูแลรักษา

คุณไม่จำเป็นต้องคายประจุแบตเตอรี่ออกจนหมดก่อนเริ่ม การชาร์จ

แบตเตอรี่นี้ต่างจากแบตเตอรี่อื่น เนื่องจากไม่มี Memory Effect

ประสิทธิภาพของ แบตเตอรี่จึงไม่ด้อยลง

 

ใช้เฉพาะแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จของ LG เท่านั้น เครื่องชาร์จของ LG

ได้รับการออกแบบมาเพื่อยืดอายุ การใช้งานของแบตเตอรี่ให้นานที่สุด

 

อย่าถอดชิ้นส่วนหรือทำให้แบตเตอรี่ลัดวงจร

 

เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่ทันที เมื่อประสิทธิภาพการใช้งาน ลดตํ่าลงจนถึง

ระดับที่ไม่อาจใช้งานต่อได้ แบตเตอรี่นี้สามารถ ชาร์จใหม่ได้หลายร้อยครั้ง

ก่อนที่จะต้องเปลี่ยนก้อนใหม่

 

ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง หากไม่ได้ใช้เป็นเวลานานเพื่อเพิ่มเวลาการใช้งาน

 

อย่าให้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่โดนแสงแดดโดยตรง หรือใช้ใน สภาพ

ที่มีความชื้นสูง เช่น ในห้องนํ้า

 

อย่าวางแบตเตอรี่ทิ้งไว้ในสภาพอากาศที่ร้อนหรือเย็น เนื่อง จากประสิทธิ

ภาพของแบตเตอรี่อาจด้อยลง

 

หากมีการใส่แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการ ระเบิดได้

 

ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตในการทิ้งแบตเตอรี่ที่ ใช้แล้ว

โปรดรีไซเคิลเมื่อเป็นไปได้อย่าทิ้งเป็นขยะใน ครัวเรือน

 

หากคุณต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดนำไปที่จุดบริการหรือ ตัวแทน

จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจาก LG Electronics ที่ ใกล้ที่สุดเพื่อ

ขอความช่วยเหลือ

 

ถอดปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบทุกครั้งหลังจาก แบตเตอรี่

โทรศัพท์เต็มแล้วเพื่อลดการใช้พลังงานสิ้นเปลือง ของอุปกรณ์ชาร์จ

 

อายุการใช้งานแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับการกำหนด ค่าเครือข่าย,

การตั้งค่าผลิตภัณฑ์, รูปแบบการใช้, แบตเตอรี่ และสภาพแวดล้อม

 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีวัตถุที่มีขอบแหลมคม เช่น ฟันหรือเล็บสัตว์ ตะปู

สัมผัสกับแบตเตอรี่ซึ่งอาจก่อให้เกิด ไฟไหม้ได้

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500