Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

[ตู้เย็น] หลอดไฟหรือจอแสดงผลไม่ทำงาน ?

  • TS:กำลังไฟมีปัญหา
  • ไม่มีกำลังไฟ
  • การแก้ไขปัญหา
  • ตู้เย็น
  • อัปเดตล่าสุด 09/08/2014

 

หลอดไฟหรือจอแสดงผลไม่ทำงาน ? 

 

 

สาเหตุ

 

มันสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อสายไฟไม่ได้เสียบปลั๊กอย่างสมบูรณ์

เมื่อเต้าเสียบบกพร่องกระแสไฟฟ้าไม่สามารถจ่ายไปยังหลอดไฟหรือจอแสดงผล 

 

 

วิธีการแก้ไข 

 

เสียบสายไฟเข้ากับเต้าเสียบอื่น

 

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500