Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

มีน้ำค้างแข็งในช่องฟรีส ?

  • TS:น้ำแข็งรวมตัว
  • น้ำแข็งตกค้าง
  • การแก้ไขปัญหา
  • ตู้เย็น
  • อัปเดตล่าสุด 07/01/2015

 

มีน้ำค้างแข็งในช่องฟรีส?

 

Symptom อาการ

  

             1. น้ำแข็งเกาะเกิดขึ้นในช่องฟรีส

Reason สาเหตุ

   

            1. น้ำแข็งเกาะเกิดขึ้นเมื่อประตูปิดไม่แน่นในสภาพอากาศในช่วงฤดูร้อนชื้น หรือเมื่อมีการรั่วไหลของอากาศเย็น
         2. มันเกิดจากการเสัมผัสของอากาศร้อน (นอก) และอากาศเย็น (ภายใน) เมื่อประตูเปิดและปิดและเกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงฤดูร้อนหรือ
ฤดูมรสุมในระดับความชื้นสูง
         3. ปรากฏการณ์ที่จะหายไปเมื่อได้รับอากาศเย็น
         4. การเกิดอย่างกะทันหันของ น้ำค้างแข็งมักจะเกิดจากการไม่ได้ปิดประตูอย่างแน่นหนา

 

How to fix วิธีการแก้ไข 

  

              1. ตรวจสอบอาหารที่เก็บไว้และการประกอบการเก็บรักษาเพื่อดูว่าประตูสามารถปิดแน่น
              2. ทำความสะอาดน้ำค้างแข็งบนเพดานด้วยผ้าแห้งก่อนการใช้งาน

 

 

              Frost and icicles in the freezer

 

                   [Frost and icicles in the freezer]

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500