Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

ทำไมตู้เย็นมีเสียงหวือ?

  • ระบบเสียงรบกวน
  • เสียงผิดปกติ
  • การแก้ไขปัญหา
  • ตู้เย็น
  • อัปเดตล่าสุด 06/03/2015

ทำไมตู้เย็นมีเสียงหวือ?

 

Symptom อาการ

            1. ตู้เย็นมีเสียงหวือ.

 

 

Cause สาเหตุ

 

             1. ตู้เย็นมีเสียงหวือ  เมื่อมอเตอร์ทำงาน

             2. มันเป็นเรื่องที่ได้ยินเมื่อพัดลมทำความเย็นให้ลดลง  ความร้อนจากมอเตอร์

 

 

How to fix วิธีการแก้ไข

 

             1. เสียงนี้เป็นสัญญาณของการทำงานปกติเช่นพัดลมทำงานเมื่ออุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิที่ต้องการ

             2. จะหยุดเมื่ออุณหภูมิลดลง

             3. ถ้ามอเตอร์ทำให้เสียงแปลกหรือพัดลมสร้างเสียงรบกวนติดต่อศูนย์บริการ

                 -  อาจจะเป็นเสียงที่เกิดจากการทำงานของ ลิเนียร์คอมเพรสเซอร์.

 

 

               Noise is normal as a fan runs to cool down heat from the compressor.

 

     [เสียงรบกวนเป็นเรื่องปกติ  พัดลมทำความเย็นลง ระบายความร้อนจากคอมเพรสเซอร์.]

 

        Noise level of LG Electronics linear compressor is 20㏈ - Dead room.

    [ระดับเสียงของ LG Electronics คอมเพรสเซอร์แบบเชิงเส้นคือ 20㏈ (ห้องทดสอบ)]

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500