Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

ฉันควรเก็บตู้เย็นหากไม่ถูกนำมาใช้เป็นเวลานาน?

  • การรั่วไหล
  • ด้านหลัง/ด้านล่าง/ด้านหน้า
  • การแก้ไขปัญหา
  • ตู้เย็น
  • อัปเดตล่าสุด 06/03/2015

 

ฉันควรเก็บตู้เย็นหากไม่ถูกนำมาใช้เป็นเวลานาน? 

 

Cause สาเหตุ

   

             1. ถ้าตู้เย็นที่ไม่ได้ใช้เป็นเวลานาน ปัญหาเช่นการั่วไหลของก๊าซบางส่วนหรือความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น

 

How to fix  วิธีการใช้งาน 

  

             1.คราบเกลือที่เหลือและความชื้น  จะมีผลต่อความผิดปกติของสินค้าและเป็นที่แนะนำไม่ปล่อยให้สินค้าที่ไม่ได้ใช้มาเป็นเวลานาน

                 ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความแห้งอย่างดีก่อนที่จะเก็บ

 

             

                    Open doors for 2-3 days to dry

 

                           [เปิดประตู 2-3 วัน ทิ้งไว้ให้แห้ง]

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500