Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

สามารถปรับระดับประตูตู้เย็นได้อย่างไร ?

  • TS:ปัญหาประตู
  • ประตูปิดไม่ได้
  • การแก้ไขปัญหา
  • ตู้เย็น
  • อัปเดตล่าสุด 07/01/2015

สามารถปรับระดับประตูตู้เย็นได้อย่างไร?

symptom อาการ

              ประตูตู้เย็นดูเหมือนจะต่ำกว่าปกติ

cause สาเหตุ

              หากวัตถุที่หนักถูกเก็บไว้ในชั้นวางประตู เป็นเวลานานก็อาจทำให้ประตูลด

how to fix การแก้ไข 

1.    ขณะที่การแก้ไขอย่างรวดเร็วปรับระดับประตูตู้เย็นโดยการหมุนเท้าปรับระดับที่ด้านล่างของสินค้า
   อาการยังคงมีอยู่กรุณาติดต่อศูนย์บริการเพื่อขอความช่วยเหลือทางเทคนิค
.

leveling

< Adjust the refrigerator level >

 

Rotate the levelling feet counterclockwise to lower the door. Turn clockwise to raise the door.

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500