Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

[ตู้เย็น]ทำไมตู้เย็นความเย็นถึงน้อยลง?

  • TS:ปัญหาการทำความเย็น
  • ไม่ค่อยเย็น
  • การแก้ไขปัญหา
  • ตู้เย็น
  • อัปเดตล่าสุด 06/29/2015

  ทำไมตู้เย็นความเย็นถึงน้อยลง? 

  อาการเสีย

             ความเย็นเบาบาง   

  สาเหตุ

           ความเย็นน้อยลง เมื่อตั้งค่าควบคุมอุณหภูมิที่น้อยลง.

     วิธีการแก้ไข

 

1. ถ้ากำหนดค่าควบคุมอุณหภูมิไว้ที่น้อยลง ให้เปลี่ยนไปที่ปานกลางหรือที่สูงขึ้น.    

2. ความเย็นอาจจะมีน้อยลงหลังจากที่ติดตั้ง. อากาศเย็นจะสร้างขึ้นหลังจากติดตั้งไปแล้ว1-2ชั่วโมง. กรุณาให้มากกว่า12ชั่วโมงสำหรับตู้เย็นถึงอุณหภูมิจะไปถึงตามที่ต้องการ.

การตั้งค่าเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างไร

1) สำหรับรุ่น R-B547BM, R-B577HM, R-B577GMS, R-B577BML

กดปุ่ม ล๊อค/ปลดล๊อค เป็นครั้งที่สองและแตะการควบคุมอุณหภูมิในการตั้งอุณหภูมิ.

 

<Unlock> <การปลดล๊อค>

2) สำหรับ R-B547QM, R-B247GV, R-B247QV, R-B144GD, R-B144JD

เปิดประตูช่องแช่เย็นและกดปุ่มควบคุมอุณหภูมิภายในสำหรับการตั้งอุณหภูมิ.

                 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500