Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

# ความเย็นไม่พอ

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • ตู้เย็น
  • อัปเดตล่าสุด 10/10/2016

อาการเย็นไม่พอ

<span style="color: black; text-transform: none; font-family: Arial; font-size: 14pt; font-style: normal; font-variant: normal; vertical-align: baseline; language: en-US; mso-ascii-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 돋움; mso-bidi-font-family: Arial; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-text-raise: 0%; mso-style-textoutline-type: none;">


</span>

 การแก้ไข

ทำการเปิดประตูตู้เย็นและตรวจสอบสวิทย์ประตู

โดยที่ประตูจะมีสองแบบ 1 แบบที่เป็นสวิทย์กด 2 และแบบแถบแม่เหล็ก  ตามรูป

<span style="color: black; text-transform: none; font-family: Arial; font-size: 14pt; font-style: normal; font-variant: normal; vertical-align: baseline; language: en-US; mso-ascii-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 돋움; mso-bidi-font-family: Arial; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-text-raise: 0%; mso-style-textoutline-type: none;">


<p></p><p>
</p><p>เปิดประตู้  ทำการกดสวิทย์ค้างเอาไว้หรือถือแม่เหล็กมาไกล้สวิทย์ประตู  เลียนแบบปิดประตู จะรู้สึกว่าถ้าอากาศเย็นจะมาจากช่องระบายอากาศ</p><p>เพราะการทำงานของพัดลม
</p><p>※ประตูถูกเปิดบ่อยเกินไป
→เมื่อประตูจะเปิดอากาศร้อนเข้าสู่ตัวเครื่อง เครื่องจะไม่สามารถที่จะรักษาความเย็นได้
</p><p>
</p>


</span>


บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500