Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

#เสียงรบกวนเมื่อ Home Bar(Door in Door) เปิดหรือปิด

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • ตู้เย็น
  • อัปเดตล่าสุด 11/08/2016

เสียงรบกวนเมื่อ Home Bar(Door in Door) เปิดหรือปิด


 อาการ

เสียงรบกวนเกิดขึ้น เมื่อ ปิด/ปิด home bar (magic space)


<span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">

 สาเหตุ

มีส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ง่ายต่อการเปิดสำหรับ home bar ใน magic space.
มันอาจจะเกิดเสียงเมื่อเปิดปิด


</span>


 วิธีการแก้ไข
เสียงจะถูกสร้างขึ้นโดยการมีส่วนร่วมและผลิตภัณฑ์ที่มีไม่มีผลกระทบ
หากได้รับดังก็ต้องตรวจสอบโดยวิศวกรบริการเพื่อติดต่อศูนย์บริการ


บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500