Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

[หุ่นยนต์ทำความสะอาด] เครื่องแสดงให้เห็นการเคลื่อนไหวที่น่าอึดอัดใจ / ยังคงทำความสะอาดสถานที่เดียวกัน

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • เครื่องดูดฝุ่น
  • อัปเดตล่าสุด 12/11/2014

 

เครื่องแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวที่น่าอึดอัดใจ /อย่างต่อเนื่องในการทำความสะอาดสถานที่เดียวกัน

 

 

อาการ

 

การเคลื่อนไหวของเครื่องเป็นที่น่าอึดอัดใจหรือทำความสะอาดสถานที่เดียวกัน 

 

สาเหตุ 

 

ถ้าเซ็นเซอร์ถูกบล็อกด้วยวัสดุแปลกปลอม การเคลื่อนไหวอาจจะผิดปกติ 

 

How to fix

 

1. ปิดสวิตช์ไฟด้านหลังซ้ายของตัวเครื่อง

2. ก่อนที่จะพลิกเครื่องโปรดนำถังเก็บฝุ่นออก

     เพราะฝุ่นอาจตกลงมา ถ้าไม่ได้เอาออก

3. วางผ้าบนพื้นและวางเครื่องคว่ำ

4. ทำความสะอาดเซ็นเซอร์และขั๋วแท่นชาร์จด้วยผ้านุ่มหรือแปรงทำความสะอาด

 

 

 

 

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500