Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

ฟังค์ชั้น ล๊อกเอาไว้ทำอะไรในเครื่องดูดฝุ่น

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • เครื่องดูดฝุ่น
  • อัปเดตล่าสุด 06/24/2015


     ฟังค์ชั้นค์ ล๊อกเอาไว้ทำอะไรในเครื่องดูดฝุ่น   

  

          ประโยขน์เพื่อป้องกันใม่ให้มีการกดปุ่มทางด้านหน้าเล่นของตัวเครื่องโดยเฉพาะเด็กเล็ก

   ใช้งานได้อย่างไร ?


     1. กดปุ่ม Turbo and Mode พร้อมๆกัน 3 วินาทีเพื่อทำการล๊อก 

          2.  เมื่อต้องการยกเลิกให้ใช้การกดปุ่มแบบเดิมค้างไว้ 3 วิเช่นเดิม

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500