Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

[เครื่องซักผ้า] PF Error

  • TS:การรั่วไหล
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • เครื่องซักผ้า
  • อัปเดตล่าสุด 08/22/2014

 

PF Error

 

 

สาเหตุ 

 แจ้งเตือนระบบไฟผิดพลาด เนื่องจากฟ้าร้องหรือไฟดับและอื่นๆ แหล่งจ่ายไฟจะหยุดและกลับมาจ่ายอีกครั้ง.

การแก้ไข 

ไม่ได้แจ้งเตื่อนเพื่อให้ทราบข้อบกพร่องของเครื่องซักผ้าแต่มันถูกแจ้งเตือนขึ้นมาจากความผิดพลาดของระบบไฟฟ้า  

 

[WM power]

 

 

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500