Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

[เครื่องซักผ้า] น้ำไม่เข้าเครื่องซักผ้า

  • การติดตั้งและการทำงาน
  • คู่มือการติดตั้ง
  • การแก้ไขปัญหา
  • เครื่องซักผ้า
  • อัปเดตล่าสุด 08/22/2014

 

น้ำไม่เข้าเครื่องซักผ้า

 

 

 

สาเหตุ

 ถ้าท่อจ่ายน้ำเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง (ถ้าท่อจ่ายน้ำร้อนไปเข้าวาล์วน้ำเย็น ท่อน้ำเย็นไปเข้าวาล์วน้ำร้อน) น้ำจะไม่ 

 จ่ายเข้าเครื่อง สิ่งนี้จะเกิด error code ขึ้นเมื่อน้ำในถังไม่ถึงระดับที่ตั้งไว้ ภายใน 8 นาที

 

วิธีการแก้ไข เชื่อมต่อท่อจ่ายน้ำไปยังวาล์วน้ำเข้าอย่างถูกต้อง

 

 

เชื่อมต่อท่อจ่ายน้ำ

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500