Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

[เครื่องซักผ้า] ไฟไม่เข้าเครื่อง

  • TS:กำลังไฟมีปัญหา
  • ไม่มีกำลังไฟ
  • การแก้ไขปัญหา
  • เครื่องซักผ้า
  • อัปเดตล่าสุด 08/22/2014

 

ไฟไม่เข้าเครื่อง

 

สาเหตุ 
ในกรณีส่วนใหญ่ สายไฟที่ต่อกับเครื่องซักผ้าเป็นสาเหตุของอาการไฟไม่เข้าเครื่อง การใช้ปลั๊กพ่วงอาจจะจ่ายไฟไม่เพียงพอไปยังเครื่องซักผ้าหรือไฟฟ้าอาจจะไม่ได้เปิด   

ไฟฟ้าอาจจะไม่ได้เปิด เมื่อเครื่องใช้ในครัวเรือนเป็นการเชื่อมต่อกับปลั๊กแยก เนื่องจากกระแสไม่นิ่ง

วิธีการแก้ไข 
 ตรวจสอบถ้าเครื่องใช้สามารถทำงาน. 


  ① ถ้าไม่ทำงาน, ตรวจสอบสำหรับเบรกเกอร์

 

 

 ② ตรวจสอบปลั๊กไฟ.

 ③ ตรวจสอบปลั๊กพ่วง.

    → ตรวจสอบสวิตซ์ เปิด/ปิด บนปลั๊กพ่วง

 

 

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500