Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

[เครื่องซักผ้า] เสียงผิดปกติ 1

  • TS:สั่น
  • การสั่นสะเทือน
  • การแก้ไขปัญหา
  • เครื่องซักผ้า
  • อัปเดตล่าสุด 08/22/2014

 

เสียงผิดปกติ 1

 

 

สาเหตุ 

เสียงรบกวนสามารถเกิดขึ้นเมื่อเครื่องเอียงไปทางหนึ่งหรือเครื่องไม่สมดุล ถ้าปัญหาเดียวกันเกิดขึ้นเมื่อน้ำหนักกระจาย ตรวจสอบความสมดุลเครื่อง 

 

วิธีการแก้ไข

① ความสมดุลของเครื่องซักผ้าใช้ขาปรับความสูง เพื่อให้ฟองในอากาศอยู่ตรงกลาง
② จ่ายน้ำเพื่อที่จะไปถึงความสูงของการล้างปีกที่ด้านล่างของถัง ถ้าน้ำมีแนวโน้มไปยังทิศทางใดให้ ใช้ขาปรับความสูงเพื่อให้ได้

      ※ ขาปรับความสูงจะอยู่เฉพาะในด้านหน้า

 

 

เครื่องเอียง 

 ① เสียงเกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ อยู่กับปริมาณของประเภทของการซักผ้า    สิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการซักไม่สมดุล.  แม้ว่าการซักในถังจะช่วยปั่นหมาดด้วย เมื่อเครื่องเอียงไปทางหนึ่ง สิ่งนี้ทำให้น้ำหนักออกแรงที่จะหยุดปั่นหรือล้างอีกครั้ง  ระหว่างการปั่น ตรวจสอบถ้าเครื่องเอียง    

 

พื้นผิว

 ① เครื่องซักผ้าที่ติดตั้งบนพื้นผิวที่มั่นคงและราบ (พื้นไม้ ฯลฯ )

      เมื่อพื้นผิวไม่แน่น การสั่นสะเทือนจะเกิดขึ้นในระหว่างการปั่นหมาดอาจจะขยายผ่าน
      พื้นผิวถ้ามันไม่มั่นคง ควรกลับมาติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นผิวที่มั่นคง

  ② พื้นผิวลื่น (เช่นกระเบื้อง)

      เครื่องซักผ้าอาจจะเคลื่อนย้ายในระหว่างการปั่นหมาดบนพื้นผิวที่ลื่น ควรติดตั้งเครื่องซักผ้า
      บนพื้นผิวที่ไม่ลื่นหรือนำฝุ่นบนพื้นออก

 

 

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500