Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

[เครื่องอบผ้า] ‘Clean filter หรือ Empty water container’ แสดงเมื่อเปิดเครื่อง?

  • การติดตั้งและการทำงาน
  • การบำรุงรักษา
  • การแก้ไขปัญหา
  • เครื่องซักผ้า
  • อัปเดตล่าสุด 08/27/2014

 

 ‘Clean filter หรือ Empty water container’ แสดงเมื่อเปิดเครื่อง?

 

 

สาเหตุ 

  - สิ่งนี้เป็นการแจ้งให้ผู้ใช้ว่าฟิลเตอร์หรือภาชนะบรรจุน้ำต้องการทำความสะอาด

 

การแก้ไข 

  - เป็นปกติที่ 'Cleaning Filter‘ แสดงขึ้นเมื่อเปิดเครื่อง

  - กดปุ่ม START เพื่อทำให้ข้อความนั้นหายไป 

 

 

 

 

※ ถ้าฟิลเตอร์อุดตัน หรือ  ‘empty water container’ ข้อความแสดงขึ้นหลังจากทำงาน

     ใช้สินค้าหลังจากทำความสะอาดฟิลเตอร์ล้างภาชนะบรรจุน้ำหรือตรวจสอบท่อระบายน้ำ

 

 

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500