Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

ควรทำอย่างไรเมื่อปุ่มติดอยู่ ?

  • การติดตั้งและการทำงาน
  • แผงควบคุม
  • การแก้ไขปัญหา
  • เครื่องซักผ้า
  • อัปเดตล่าสุด 07/01/2015
ควรทำอย่างไรเมื่อปุ่มติดอยู่ ?

 

 

cause สาเหตุ

   

        ■ เมื่อสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ระหว่างปุ่มบนแผงควบคุมหรือปุ่มจะแตกปุ่มติดอยู่ภายในและออกมาไม่ได้

 

how to fix วิธีการแก้ไข 

 

        ■ แตะที่พื้นที่ใกล้เคียงบนแผงควบคุม

    

        ■ หากยังไม่สามารถแก้ปัญหาหรืออาการที่ยังคงมีอยู่กรุณาติดต่อศูนย์บริการ.

 

              control panel

                     

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500