Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

ตรวจสอบหากน้ำประปาเปิดหรือไม่?

  • TS:น้ำ/ปัญหาฟอง
  • ไม่ค่อยมีน้ำ
  • การแก้ไขปัญหา
  • เครื่องซักผ้า
  • อัปเดตล่าสุด 07/01/2015

ตรวจสอบหากน้ำประปาเปิดหรือไม่? 

 

 

cause สาเหตุ

 

         ■ น้ำประปาอาจจะปิดหรือน้ำประปาอาจจะถูกตัดออก

 

 

how to fix การแก้ไข 

 

         ■ ตรวจสอบว่าก๊อกน้ำเปิด ให้เปิดออก เมื่อมันปิด
    ■ ถ้าน้ำร้อนไม่ทำงานกรุณาตรวจสอบระบบหม้อไอน้ำ

 

            supply tap

                          <Check the water tap>

 

 

 

 

 

 

 

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500