ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า LG ของคุณ

(เครื่องซักผ้า ฝาหน้า) น้ำรั่ว

การดำเนินการ

      สาเหตุ

  1. ตรวจสอบว่าก๊อกน้ำหรือสายยางมีน้ำรั่วหรือไม่
  2. ตรวจสอบว่าสายน้ำทิ้งมีรอยรั่วหรือหลุดออกมาหรือไม่
  3. ตรวจสอบว่าน้ำมาจากบริเวณอื่นๆหรือบริเวณใกล้เคียงหรือไม่
  4. ตรวจสอบว่าน้ำรั่วมาจากตัวเครื่องซักผ้าหรือไม่ เช่นกล่องใส่ผงซักฟอก ประตูฉุกเฉิน ประตูฝาหน้า เป็นต้น
     

     การตรวจสอบแก้ไข

  1. ถ้าก๊อกน้ำ สายน้ำรั่ว ให้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสายใหม่ให้เรียบร้อย
  2.  ควรติดตั้งสายน้ำทิ้งลงในท่อน้ำทิ้งให้เรียบร้อย โดยไม่ให้สายบิดงอ หากพบรอยรั่วที่สายน้ำทิ้งกรุณาติดต่อศูนย์บริการเพื่อให้ช่าง เข้าแก้ไข
  3. ในกรณีที่น้ำมาจากบริเวณอื่น ควรทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนการใช้งาน
  4. กรณีน้ำรั่วจากกล่องที่ใส่ผงซักฟอกหรือด้านหลังเครื่องอาจมีหลายสาเหตุเบื้องต้นให้ทำการแก้ไขโดยทำการถอดก่องผงซักฟอกนำมาล้างทำความสะอาดและใช้แปรงทำความสะอาดตรงรูฉีดน้ำเพดานด้านบน จากนั้นทำการเช็คดังนี้
      4.1 แรงดันน้ำเกิน หากใช้ปั๊มน้ำให้ทำการหรี่ก๊อกน้ำลงเล็กน้อย
      4.2 ใช้ผงซักฟอกหรือน้ำยาซักผ้าผิดประเภท ต้องใช้สำหรับเครื่องซักผ้าฝาหน้าเท่านั้น เนื่องจากหากใช้ผงซักฟอกหรือน้ำยาซักผ้าของเครื่องซักผ้าฝาบน หรือแบบใช้ได้ทั้งฝาบนและฝาหน้า อาจจะทำให้เกิดฟองมาก ทำให้น้ำมีการรั่วออกจากล่อง
  5. กรณีน้ำรั่วจากประตูฝาหน้าให้ทำการตรวจสอบดังนี้
      5.1 เช็คขอบยางประตูว่ามีรอยขาดหรือไม่ หากมีให้ติดต่อศูนย์บริการเพื่อให้ช่างเข้ามาตรวจสอบและแก้ไข 
      5.2  มีผ้าติดรงขอบฝาถังหรือไม่ หากมีให้ทำการนำผ้าที่อยู่ตรงขอบถังใส่เข้าไปในถังซัก
      5.3  ใช้ผงซักฟอกหรือน้ำยาซักผ้าผิดประเภทหรือไม่หากใช่ ให้ทำการเปลี่ยนผงซักฟอกน้ำยาซักผ้าสำหรับเครื่องซักผ้าฝาหน้าเท่านั้น
  6. กรณีน้ำรั่วจากประตูฉุกเฉิน ให้ทำการเปิดฝาออกตรวจสอบดูว่าปิดจุกท่อสายยางนั้นได้ปิดหรือไม่ จากนั้นเช็คตัวลูกบิดระบายน้ำด้านในว่ามีการหมุนปีนเกลียวหรือไม่ ให้ทำการหมุนลูกบิดระบายน้ำออก รอให้น้ำออกจนหมดแล้วเอาสิ่งแปลกปลอมออก จากนั้นให้ทำการหมุนลูกบิดระบายน้ำเข้าไปใหม่โดยหมุนไปทางซ้ายก่อนและหมุนกลับมาทางขวาเพื่อไม่ให้เกิดการปีนเกลียว หากพื้นไม่สามารถเปียกได้ให้น้ำภาชนะมารองโดยเปิดจุกท่อน้ำทิ้งเพื่อระบายน้ำออกมาส่วนหนึ่งก่อน จากนั้นจึงทำการหมุนลูกบิดระบายน้ำ ลองเทสใช้งานอีกครั้ง
  7. หากตรวจสอบแน่ชัดว่าน้ำรั่วมาจากด้านในของเครื่องซํกผ้าควรหยุดการใช้งานถอดปลั๊กไฟและติดต่อศูนย์บริการเพื่อให้ช่างเข้ามาตรวจสอบและแก้ไข  

 

 

*คำถามที่จำเป็น