Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

[ไมโครเวฟ] การทำความร้อนมีปัญหา

  • TS:ปัญหาการทำอาหาร
  • การละลายน้ำแข็งไม่ถูกต้อง
  • การแก้ไขปัญหา
  • ไมโครเวฟ
  • อัปเดตล่าสุด 08/28/2014

 

การทำความร้อนมีปัญหา 

 

 

○ คำถาม 

     คุณได้ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นเวลานานหรือไม่?  

     คุณได้ตรวจถ้ามีบางสิ่งติดอยู่ระหว่างประตูหรือกล่อง?

 

○ คำตอบ

     ▶ เปิดประตูและตรวจสอบว่ามีอะไรติดอยู่ระหว่างประตูและกล่อง 

     ▶ กรุณาตรวจสอบว่าช่องเปิดระบายอากาศปกติหรือไม่ 

     ▶ กรุณาตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้ติดตั้งในพื้นที่ปิดล้อม 

        (ให้แน่ใจว่ามีระยะ 10 เซนติเมตรระหว่างผนังและสินค้า เพื่อการระบายอากาศ)

 

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500