Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

ความหมายของระบบเครื่องปรับอากาศ อินเวอร์เตอร์ (Inverter System)

  • การติดตั้งและการทำงาน
  • ปิดการทำงานผิดปกติ
  • การดำเนินการ
  • Home Air Conditioners, แอร์ Inverter
  • อัปเดตล่าสุด 03/19/2015

ความหมายของระบบเครื่องปรับอากาศ อินเวอร์เตอร์ (Inverter System)

คือเครื่องสามารถปรับความเร็วรอบการหมุนของคอมเพรสเซอร์เพื่อให้เหมาะสมกับความเย็นห้องในขณะนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น เมื่ออุณหภูมิภายในห้องเย็นถึงค่าที่เราต้องการ คอมเพรสเซอร์จะทาการลดรอบการทำงานให้ต่ำลงเพื่อรักษาระดับอุณหภูมิในห้องให้คงที่ ทำให้เกิดการประหยัดพลังงานสูงสุด อีกทั้ง

ผู้ที่อาศัยอยู่ในห้อง Inverter จะรู้สึกเย็นสบายไม่รู้สึกหนาวและร้อนเพื่อเทียบกับระบบระบบธรรมดา และประหยัดพลังงานได้สูงสุด 60%

การประหยัดพลังงาน

ด้วยการปฏิวัติเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ทาให้เกิดประสิทธิภาพการทางานที่ทรงพลังสามารถปรับเปลี่ยนรอบการทางานของคอมเพรสเซอร์ตามการใช้งานจริงทาความเย็นให้เร็วขึ้น 1.5 เท่าและทาให้ประหยัดไฟฟ้ากว่าเครื่องปรับอากาศทั่วไปถึง 60%

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500