Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

ทำไมการว่าง ติดตั้ง อินดอร์ไม่ได้ระดับ

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • Home Air Conditioners
  • อัปเดตล่าสุด 07/22/2015

ติดตั้ง Indoor ไม่ได้ระดับ

----------------------------------------------------------------------------------


เนื้องจากการติดตั้งชุด indoor ต้องมีการระบายน้ำส่วนของหยดน้ำที่เกิดการควบแน่น

การติดตั้งต้องเอียงเพื่อให้น้ำสามารถไหลไปตามทางระบายน้ำได้


 

Symptom อาการ

 

             ติดตั้งชุดอินดอร์ไม่ได้ระดับ

 

Cause สาเหตุ

     

             การติดตั้งไม่มีการเอียงเพื่อการระบายน้ำที่เกิดจากการควบแน่นขณะเครื่องปรับอากาศทำงาน

 

How to fix การแก้ไข

 

             1. ทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้มีการลาดเอียงเล็กน้อยให้การไหลไปในทิศทางที่มีการระบายน้ำ

             2. ทดสอบการไหลของน้ำว่าสามารถระบายน้ำได้ดี

             Install the unit to be slightly tilted

                         < Install the unit to be slightly tilted >

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500