Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

น้ำรั่วที่เครื่องปรับอากาศ (indoor)

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • Home Air Conditioners
  • อัปเดตล่าสุด 06/24/2015


   มีน้ำรั่วออกจากเครื่องปรับอากาศ อินดอร์

 


                      

Cause  สาเหตุ

     

            1. คุณอาจพบว่าน้ำหยดจาก indoor ถ้ากรองอากาศอุดตัน
            2. น้ำอาจรั่วไหลเมื่อฝุ่นละอองสะสมบนครีบระบายความร้อน

  

How to fix การแก้ไข

  

             1. ทำการถอดหน้ากากแอร์ตัว อินเดอร์ออก .

             2. ทำการถอดตัวกรองอากาศแล้วนำออกมาทำความสะอาด

                       How to clean the air filter

            3. ถอดเอาตัวฟิลเตอร์ออกจากตัวเครื่อง.

            4. ทำความสะอาดด้วยเครื่องดูดฝุ่นและใช้แปรงปัดหรือใช้น้ำฉีด

            5 ทำให้แห้ง

                      How to clean the air filter

                                   Assemble in reverse order.

 

 How to fix  การแก้ไข

            ทำความสะอาดคอย์เย็น

             1. เมือทำการถอดเอาฟิลเตอร์ออก

             2. ใช้แปรงทำความสะอาดซีกของคอย์เย็น ระวังไปโดนส่วนที่ทำให้เสียหาย 

 

                 How to clean the cooling fins

                                         <Indoor unit cooling fin>

 

 

 

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500