Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

วิธีการถอดแผ่นกรองอากาศไปทำความสะอาด

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • งานซ่อม
  • Home Air Conditioners
  • อัปเดตล่าสุด 06/01/2016

ปัญหาที่เกิดขึ้น :  อยากทราบวิถีการถอดแผ่นกรองอากาศมาทำความสะอาดสาเหตุ: เพื่อล้างทำความสะอาดแผ่นกรองด้วยตนเอง


รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500