Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

# ระดับความเร็วลมของแอร์ที่รีโมทคือความเร็วระดับไหน

  • การติดตั้งและการทำงาน
  • การควบคุม
  • การดำเนินการ
  • Home Air Conditioners
  • อัปเดตล่าสุด 07/14/2016

ปัญหาที่เกิดขึ้น :  อยากทราบว่าระดับความเร็วลมของแอร์ที่รีโมทคือความเร็วระดับไหน


สาเหตุ: จะได้ปรับความเร็วลมได้ถูกต้อง


บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500