Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

# อยากทราบวิธีปรับทิศทางใบส่งลมของแอร์

  • การติดตั้งและการทำงาน
  • การควบคุม
  • การดำเนินการ
  • Home Air Conditioners, แอร์ Inverter
  • อัปเดตล่าสุด 07/14/2016

ปัญหาที่เกิดขึ้น :  อยากทราบวิธีปรับทิศทางใบส่งลมของแอร์สาเหตุ: เพื่อให้ลมเย็นส่งไปหาผู้ใช้งานได้ตรงจุด


บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500